Fast back-projection SAR processing using precision interpolation kernels
Övrigt konferensbidrag, 2004

radar

SAR

Författare

Per-Olov Frölind

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Lars Ulander

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

EUSAR 2004, 5th European Conference on Synthetic Aperture Radr, held in Ulm, Germany, 25-27 May 2004.

153-156

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07