Synthetic-aperture radar processing using fast factorized back-projection
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

SAR

synthetic aperture radar

radar signal processing

integral equations

Författare

Lars Ulander

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

H. Hellsten

G. Stenstrom

IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems

Vol. 39 3 760-776

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07