Simulation of a Spaceborne Low-Frequency SAR for Global Biomass Assessment
Övrigt konferensbidrag, 2004

remote sensing

ionosphere

forest

radar

Författare

Björn Hallberg

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Gary Smith Jonforsen

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Annelie Olofsson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Lars Ulander

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

“Radar 2004”, Toulouse, France, 18-22 October, 2004.

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07