Developing and evaluating biomass retrieval algorithms for the candidate Earth Explorer mission BIOMASS
Forskningsprojekt , 2012 – 2013

Beskrivning saknas.

Deltagare

Lars Ulander (kontakt)

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Radarfjärranalys

Gustaf Sandberg

Doktorand vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Radarfjärranalys

Maciej Soja

Doktor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Radarfjärranalys

Finansiering

Rymdstyrelsen

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2013

Rymdstyrelsen

Finansierar Chalmers deltagande under 2011

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2016-10-07