Developing and evaluating biomass retrieval algorithms for the candidate Earth Explorer mission BIOMASS
Forskningsprojekt, 2012 – 2013

Beskrivning saknas.

Deltagare

Lars Ulander (kontakt)

Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Radarfjärranalys

Gustaf Sandberg

Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Radarfjärranalys

Maciej Soja

Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Radarfjärranalys

Finansiering

Rymdstyrelsen

Projekt-id: 133/10:1
Finansierar Chalmers deltagande under 2011

Rymdstyrelsen

Projekt-id: 133/10
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2016-10-07