ALOS Calibration and Validation Activities in Sweden
Övrigt konferensbidrag, 2006

remote sensing

radar

SAR

Författare

Lars Ulander

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Leif Eriksson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Gary Smith Jonforsen

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

J.E.S. Fransson

H. Olsson

IEEE Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), held in Denver, Colorado, July 2006.

336-

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08