Applications of Low-Frequency SAR: Final Project Report, ESA Contract No. 16115/02/NL/MM
Rapport, 2004

Författare

Gary Smith Jonforsen

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Anders Carlström

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Klas Folkesson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Björn Hallberg

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

D. Hoekman

V. Horna

Annelie Olofsson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

M. Quiñiones

P. Snoeij

Lars Ulander

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07