Design of Optimum Weighting Functions for LFM Signals
Kapitel i bok, 2010

weighting functions

LFM signals

sidelobe suppression

Doppler-tolerant

Författare

Anatoliy Kononov

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Lars Ulander

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Leif Eriksson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Convergence and Hybrid Information Technologies, Marius Crisan (Ed.)

389-412

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Signalbehandling

ISBN

978-953-307-068-0

Mer information

Skapat

2017-10-07