Design of Optimum Weighting Functions for LFM Signals
Kapitel i bok, 2010

LFM signals

Doppler-tolerant

weighting functions

sidelobe suppression

Författare

Anatoliy Kononov

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Lars Ulander

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Leif Eriksson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Convergence and Hybrid Information Technologies, Marius Crisan (Ed.)

389-412
978-953-307-068-1 (ISBN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Signalbehandling

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-04