A physical-optics model for double-bounce scattering from tree stems standing on an undulating ground surface
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Björn Hallberg

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Gary Smith Jonforsen

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Lars Ulander

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Gustaf Sandberg

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing

Vol. 46 9 2607-2621

Ämneskategorier

Meteorologi och atmosfärforskning

Mer information

Skapat

2017-10-07