A challenge problem for detection of targets in foliage
Övrigt konferensbidrag, 2006

radar

SAR

Författare

M. Lundberg

Lars Ulander

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

W.E. Pierson

A. Gustavsson

Algorithms for Synthetic Aperture Radar Imagery XIII, Proceedings of the SPIE

Vol. 6237

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08