Review of polarimetric indicators for forest characterisation over several sites
Övrigt konferensbidrag, 2008

Författare

P. Dubois-Fernandez

S. Angelliaume

I. Champion

Lars Ulander

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Proceedings of IGARSS 2008, July 6-11, 2008, Boston, Massachusetts, USA

Vol. IV 319-322
978-1-4244-2808-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Rymd- och flygteknik

Jordbruksvetenskap

Datorseende och robotik (autonoma system)

ISBN

978-1-4244-2808-3

Mer information

Skapat

2017-10-07