Investigations on forestry applications in Sweden using ALOS PALSAR
Övrigt konferensbidrag, 2009

Författare

M. Santoro

J.E.S. Fransson

Leif Eriksson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

M. Magnusson

Lars Ulander

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

H. Olsson

Anders Krantz

Proceedings of ALOS PI 2008 Symposium, Island of Rhodes, Greece, 3-7 November 2008

1609-042X (ISSN)

Vol. ESA-SP 664
978-92-9221-228-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Rymd- och flygteknik

Jordbruksvetenskap

Skogsvetenskap

ISBN

978-92-9221-228-5

Mer information

Skapat

2017-10-07