K&C Science Report – Phase 1, Detection of deforestation in Swedish forest
Rapport, 2010

Sweden

Kyoto and carbon initiative

change detection

deforestation

PALSAR

ALOS

Författare

J.E.S. Fransson

Håkan Olsson

Leif Eriksson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Lars Ulander

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

M. Santoro

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Rymd- och flygteknik

Jordbruksvetenskap

Skogsvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07