VHF/UHF Ultra-Wideband SAR Measurements of Forests
Övrigt konferensbidrag, 2006

radar

remote sensing

forest

SAR

Författare

Gary Smith Jonforsen

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Björn Hallberg

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Klas Folkesson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

J.E.S. Fransson

P-O. Frölind

A. Gustavsson

Lars Ulander

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

M. Magnusson

EUSAR 2006, held in Dresden, Germany, May 2006.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08