Evaluation of using space- and airborne radar for mapping wind-thrown forests after the January 2005 hurricane in southern Sweden
Övrigt konferensbidrag, 2005

forest

SAR

Författare

Lars Ulander

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Gary Smith Jonforsen

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Leif Eriksson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Klas Folkesson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

J.E.S. Fransson

A. Gustavsson

Björn Hallberg

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

S. Joyce

M. Magnusson

H. Olsson

A. Persson

F. Walter

Forestsat 2005 / Olsson, H.

1100-0295 (ISSN)

Vol. A 99-104

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07