Simulations of Ground Moving Target Indication in an Ultra-Wideband and Wide-Beam SAR System
Paper i proceeding, 1999

Författare

M.I. Pettersson

Lars Ulander

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

H. Hellsten

Proceedings of the SPIE's International Symposium on Optical Science, Engineering and Instrumentation, Denver, Colorado, USA

Vol. 3810 84-95

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07