LORAM - A SAR/GMTI Data Collection Campaign
Övrigt konferensbidrag, 2006

radar

SAR

GMTI

Författare

A. Gustavsson

Lars Ulander

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

P-O. Frölind

Björn Hallberg

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Gary Smith Jonforsen

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

P. Dreuillt

P. Dubois-Fernandez

O. Ruault du Plessis

EUSAR 2006, held in Dresden, Germany, May 2006.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08