ALOS PALSAR calibration and validation activities in Sweden
Övrigt konferensbidrag, 2008

corner reflectors

crosstalk

Faraday rotation

Författare

Leif Eriksson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Gustaf Sandberg

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

J.E.S. Fransson

M. Magnusson

Lars Ulander

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Proceedings of The First Joint PI Symposium of ALOS Data Nodes for ALOS Science Program in Kyoto, Kyoto, Japan, 19 - 23 November, 2007

1349-113X (ISSN)

Vol. JAXA-SP-07-012
978-4-906653-04-1 (ISBN)

Ämneskategorier

Rymd- och flygteknik

Jordbruksvetenskap

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

978-4-906653-04-1

Mer information

Skapat

2017-10-07