The BIOMASS mission – an ESA Earth Explorer candidate to measure the biomass of the Earth’s forests
Övrigt konferensbidrag, 2010

BIOMASS

forest

Earth Explorer

Författare

Klaus Scipal

M. Arcioni

J. Chave

J. Dall

F. Fois

T. Le Toan

C.-C. Lin

K. Papathanassiou

Shaun Quegan

Fabio Rocca

Sasan Saatchi

H. Shugart

Lars Ulander

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

M. Williams

Proceedings of the 2010 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Honolulu, HI, USA, 25-30 July 2010

52-55

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Rymd- och flygteknik

Jordbruksvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07