Validating backscatter models for CARABAS SAR images of coniferous forests
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Klas Folkesson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Gary Smith Jonforsen

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Lars Ulander

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Canadian J. of Remote Sensing

Vol. 34 5 480-495

Ämneskategorier

Meteorologi och atmosfärforskning

Mer information

Skapat

2017-10-07