Kompakt och högpresterande SAR i autonoma flygfarkoster
Forskningsprojekt, 2017 – 2021

Det finns ett behov av högpresterande SAR-system som är mindre, mer kompakta och mer autonoma än nuvarande system. Två viktiga nya framsteg inom SAR-området, multiaperturkoncept och autofokusalgoritmer, är betydelsefulla faktorer i denna utveckling. Multiaperturkoncept har potential att samtidigt uppnå höga SAR-prestanda med små radarantenner. Delar av dessa koncept införs för närvarande i satellit SAR-system. Detta projekt kommer att utforma och föreslå multiaperturkoncept för flygburna SAR-system. De senaste framstegen med en ny autofokusalgoritm har potential att minska beroendet av ett flygplans högpresterande, och ofta dyra, navigationssystem. Den nya autofokusalgoritmen har visat goda resultat för SAR-system med mycket hög upplösning i VHF-bandet. Detta projekt kommer att utforma och föreslå strategier för hur man kan nyttja dessa framsteg till högupplösta SAR-system för radarband i det övre mikrovågsområdet. Föreslagna multiaperturkoncept och autofokusstrategier kommer även att utvärderas för dessa radarband i projektet. Projektet ger möjlighet för Sverige att stärka en ledande position inom området innovativa och effektiva metoder för SAR-system med hög upplösning genom att utöka denna position till att även omfatta mindre, mer kompakta och mer autonoma SAR-system.

Deltagare

Lars Ulander (kontakt)

Mikrovågs- och optisk fjärranalys

Jan Torgrimsson

Mikrovågs- och optisk fjärranalys

Samarbetspartners

Saab

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-04872
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Transport

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Publikationer

2019

SAR Processing Without a Motion Measurement System

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-13