Mark- och trädfuktighet och deras inverkan på radarsignalen från skog
Forskningsprojekt , 2019 – 2020

Projektet syftar till att få en bättre förståelse för hur vatteninnehåll i boreal skog påverkar radarmätningar. Denna kunskap är viktig för att förbättra kvaliteten på skogliga variabler (t.ex. biomassa) som produceras från radarsatelliter. BorealScat har redan en radar och väderstation som producerar högkvalitativa mätningar men detaljerade fuktmätningar saknas. I ett tidigare projekt med finansiering från H & S Winquists stiftelse installerades enstaka
fuktighetssensorer men dessa har visat sig inte ge tillräckligt bra underlag för fördjupade undersökningar. Nya markoch trädfuktighetssensorer samt kameror behöver därför installeras.

Deltagare

Lars Ulander (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap

Finansiering

Hildur och Sven Wingquists stiftelse

Projekt-id: 18/19-5110-5SOJOH
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-29