Signatures of ALOS PALSAR L-Band Backscatter in Swedish Forest
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

M Santoro

J.E.S. Fransson

Leif Eriksson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

M. Magnusson

Lars Ulander

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

H. Olsson

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing

0196-2892 (ISSN) 15580644 (eISSN)

Vol. 47 12 4001-4019

Ämneskategorier

Rymd- och flygteknik

Jordbruksvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07