Millimeter-wave and terahertz systems:
Forskningsprojekt, 2012 – 2013

Arbetet med att samla alla intressenter inom Mikrovågs- och Antennsystem har resulterat i en samsyn kring gemensamma styrkor och framtida prioriteringar, men även viktiga förbättringsområden. Tre prioriterade förbättringsområden: Samarbetsformer Verksamheten kännetecknas av en stark forskning och ett fåtal stora, framgångsrika företag. Små företag och institut riskerar att marginaliseras Nya tillämpningar Teknikområdet bidrar till att göra svensk telekom och försvarsindustri världsledande. Lovande tillämpningar inom andra områden förblir dock obearbetade Kompetens och innovationsförmåga Ålders- och köns-fördelningen inom området är kraftigt obalanserad. Åtgärder behövs för att öka rörligheten och attrahera en ny generations ingenjörer

Deltagare

Herbert Zirath (kontakt)

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2012-01862
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2015-12-12