Inledande studie för analys av kostnadseffektiva val av marina bränslen vid hårda koldioxidminskningskrav
Forskningsprojekt , 2012

Beskrivning saknas.

Deltagare

Maria Grahn (kontakt)

Senior forskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Karin Andersson

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Maria Taljegård

Forskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Finansierar Chalmers deltagande under 2012

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2015-09-18