Befintliga brobaneplattors bärförmåga
Forskningsprojekt, 2012 – 2017

Befintlig infrastruktur utgör en stor del av samhällets samlade tillgångar. Befintliga broar utgör en stor förmögenhet som måste förvaltas väl. Brobaneplattor är en av de mest utsatta brodelarna och de är ofta kritiska för brons bärförmåga. Det är därför viktigt att studera om nuvarande analys- och dimensioneringsmetoder för dessa är ändamålsenliga.

Projektets övergripande målsättning är att utveckla förbättrade metoder för utvärdering av brobaneplattors bärförmåga och respons. Projektet omfattar litteraturstudie och kartläggning av tidigare laboratorieförsök. Utvärderingar och analyser genomförs med expertstöd och genom såväl analytiska som linjära och olinjära finit elementanalyser. Detta förväntas resultera i förbättrade metoder för dimensionering och utvärdering av brobaneplattor. Projektet förväntas leda till högre påvisbar bärförmåga vid utvärdering av befintliga brobaneplattor. Detta förväntas i sin tur leda till minskade livscykelkostnader och minskad miljöbelastning för brobaneplattor.

Deltagare

Mario Plos (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Kent Gylltoft

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Morgan Johansson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Karin Lundgren

Bygg- och miljöteknik

Filip Nilenius

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Jiangpeng Shu

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Kamyab Zandi

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Samarbetspartners

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Trafikverket

Borlänge, Sweden

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: 2012/19619
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/L...

Senast uppdaterat

2017-04-19