Numeriska metoder för beräkningsanatomi
Forskningsprojekt, 2013 – 2018

Detta projektet etablerar en forskargrupp vid Chalmers tekniska högskola med expertis inom geometrisk integrering för partiella differentialekvationer (PDE) och särskilt fokus på beräkningsanatomi, vilket är en ny interdisciplinär forskningsgren inom medicinsk bildanalys. Beräkningsanatomi är en teknik som kan användas för att analysera magnetisk resonanstomografi (MRT) av hjärna och hjärta. Tekniken har potential att tillhandahålla mekanismer för att upptäcka olika typer av neuropsykiatriska störningar, såsom Alzheimer's sjukdom. Syftet med forskningen är att utveckla och analysera geometriska integreringsalgoritmer speciellt lämpade för generaliserade Eulerekvationer. Det huvudsakliga målet är att erhålla noggranna och effektiva numeriska metoder för att lösa problem inom beräkningsanatomi. Chalmers bidrar med expertis inom numerisk analys av PDE. Huvudsökande, tillsammans med sina nära medarbetare vid Massey University i Nya Zeeland och University of Toronto i Kanada, bidrar med expertis inom geometrisk integrering och beräkningsanatomi. Med unik fokus på numerisk analys av PDE, geometrisk integrering och beräkningsanatomi - direkt gynnade av expertis vid Chalmers, Massey och universitetet i Toronto - så kommer den nybildade gruppen att ha en stor genomslagskraft i frågan om tillgången av effektiva numeriska algoritmer för medicinska tillämpningar.

Deltagare

Klas Modin (kontakt)

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Finansiering

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2018

Publikationer

2018

Geometric hydrodynamics via Madelung transform

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2019-06-17