NICE - ny metodik för effektbaserad bedömning av kemisk förorening i kustekosystem.
Forskningsprojekt , 2011 – 2017

Det registreras 70 nya kemikalier i timmen, och varje år kommer ungefär 500 av dem att finnas i nya produkter. Alla kemikalier hamnar i vår miljö förr eller senare, och många av dem förs med vatten och slam, via åar och bäckar, till våra kustvatten. Det är därför inte särskilt förvånande att även begränsade undersökningar finner komplexa kemikalieblandningar längs alla våra kuster. Dess bättre, skall alla sjöar, vattendrag och skärgårdar i Europa ha en god kemisk och ekologisk status före 2015. I Sverige är Giftfri Miljö ständigt en viktig målsättning. Vår forskning fokuserar på förekomsten av giftiga kemikalier och hur dessa påverkar ekologisk status. Avsikten är att kunna förutsäga den samlade effekten av alla kemikalier i ett vattendrag och att kunna mäta effekten av dessa kemikalieblandningar. Om man inte känner både orsak och verkan, kan man inte prioritera och inte åtgärda.

Deltagare

Erik Kristiansson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Martin Eriksson

Projektledare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Formas

Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2017

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/NI...

Senast uppdaterat

2015-05-08