Statistical and Bioinformatic analysis of next generation sequencing data for exploring the genetic mechanisms behind tumour development
Forskningsprojekt , 2013 – 2014

Beskrivning saknas.

Deltagare

Erik Kristiansson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-02