Utveckling av matematiska modeller och metoder för optimalt tillståndsbaserat underhåll, speciellt inom energiproduktion och energiintensiv industri
Forskningsprojekt , 2011 – 2014

Syftet med projektet är att introducera, studera, lösa och tillämpa en generisk modell för optimering av underhåll inom kraftproduktion och energiintensiv industri. Modellens ram är tillräckligt allmän för att omfatta klassiska underhållsprinciper och relaterade verksamheter såsom inspektion och korrigerande, förebyggande, opportunistiskt och tillförlitlighetsbaserat underhåll.

Deltagare

Michael Patriksson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Emil Gustavsson

Timlärare vid Matematik

Ann-Brith Strömberg

Biträdande professor vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2015-10-15