Virtual Measurement Campaign for Trucks - Road Roughness
Forskningsprojekt , 2011 – 2014

Beskrivning saknas.

Deltagare

Igor Rychlik (kontakt)

Professor emeritus vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Samarbetspartners

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Boras, Sweden

Finansiering

Fraunhofer-Gesellschaft

Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06