Igor Rychlik

Professor vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Forskningsområden: Spatial statistik och stokastisk geometri; Mekanisk tillförlitlighet.Jag är mycket intresserat av tekniska och geovetenskapliga tillämpningar av stokastiska processer och fält. Till exempel uppskattningar av de påfrestningar som fartyg i trafik på Nordatlanten möter i form av vind och vågor, effektivitet och tillförlitlighet för vindkraft, höjden av en 100-årsvåg eller den hastighet som en havsstorm förflyttar sig med.Studier av fysikaliska fenomen leder ofta till intressanta statistiska problem som kan studeras oberoende av den aktuella tillämpningen. Förutom modellering handlar min grundforskning om beskrivning av lokala egenskaper (vågkarakteristikor) hos stokastiska processer och fält.

Källa: chalmers.se

Visar 106 publikationer

2018

Spatio-temporal modelling of wind speed variations and extremes in the Caribbean and the Gulf of Mexico

Igor Rychlik, Wengang Mao
Theorectical and Applied Climatology. Vol. X, p. 1-24
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Estimation of Weibull distribution for wind speeds along ship routes

Wengang Mao, Igor Rychlik
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment. Vol. 231 (2), p. 464-480
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Laplace distribution models for road topography and roughness

Pär Johannesson, Krzysztof Podgorski, Igor Rychlik
Int. J. Vehicle Performance. Vol. 3 (3), p. 224-258
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Distributions of spatial wave size for random fields

Podgorski Krzysztof, Igor Rychlik
2nd International Conference on Event-Based Control, Communication, and Signal Processing (EBCCSP), Krakow, POLAND, JUN 13-15, 2016, p. 1-8
Paper i proceeding
2016

The Laplace multi-axial response model for fatigue analysis

Karlsson Johan, Podgorski Krzysztof, Igor Rychlik
International Journal of Fatigue. Vol. 85, p. 11-17
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Distributions at random events

Krzysztof Podgorski, Igor Rychlik
2016 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON EVENT-BASED CONTROL, COMMUNICATION, AND SIGNAL PROCESSING (EBCCSP), p. 1-8
Paper i proceeding
2016

Statistical models for the speed prediction of a container ship

Wengang Mao, Igor Rychlik, Jonas Wallin et al
Ocean Engineering. Vol. 126, p. 152-162
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Sea state conditions for marine structures' analysis and model tests

E. M. Bitner-Gregersen, S. Dong, T. Fu et al
Ocean Engineering. Vol. 119, p. 309-322
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Spatial size of waves

Krzysztof Podgorski, Igor Rychlik
Marine Structures. Vol. 50, p. 55 - 71
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

AR(1) time series with autoregressive gamma variance for road topography modeling

Pär Johannesson, Podgorski Krzysztof, Igor Rychlik et al
Probabilistic Engineering Mechanics. Vol. 43, p. 106-116
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Modelling roughness of road profiles on parallel tracks using roughness indicators

Pär Johannesson, Krzysztof Podgorski, Igor Rychlik
International Journal of Vehicle Design. Vol. 70 (2), p. 183-210
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Spatio-temporal model for wind speed variability

Igor Rychlik
Annales de l'I.S.U.P.. Vol. 59 (1-2), p. 25-56
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Load description and damage evaluation using vehicle independent driving events

Roza Maghsood, Igor Rychlik, P. Johannesson
Procedia Engineering. Vol. 101 (C), p. 268-276
Paper i proceeding
2015

Slepian noise approach for Gaussian and Laplace moving average processes

K. Podgorski, Igor Rychlik, Jonas Wallin
Extremes. Vol. 18 (4), p. 665-695
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Modeling extreme loads acting on steering components using driving events

Roza Maghsood, Igor Rychlik, Jonas Wallin
Probabilistic Engineering Mechanics. Vol. 41, p. 13-20
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Modelling roughness of road profiles on parallel tracks using roughness indicators

Pär Johannesson, Krzysztof Podgórski, Igor Rychlik
Preprint
2014

Laplace model for multi-axial responses in fatigue analysis of a cultivator frame

Johan Karlsson, Podgorski Krzysztof, Igor Rychlik
Proceedings of the 3rd International Commercial Vehicle Technology Symposium (CVT 2014) In Berns, K., Schneider, C., Dressler, K., Jörg, B., Kalmar, R., and Zolynski, G. (Eds.), Shaker Verlag, p. 141-150
Paper i proceeding
2014

Recent developments of ocean environmental description with focus on uncertainties

E. M. Bitner-Gregersen, S. K. Bhattacharya, I. K. Chatjigeorgiou et al
Ocean Engineering. Vol. 86, p. 26-46
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Modelling of road profiles using roughness indicators

Pär Johannesson, Igor Rychlik
International Journal of Vehicle Design. Vol. 66 (4), p. 317-346
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Laplace models for describing road profiles

Pär Johannesson, Igor Rychlik
Proceedings of the 3rd International Commercial Vehicle Technology Symposium (CVT 2014) In Berns, K., Schneider, C., Dressler, K., Jörg, B., Kalmar, R., and Zolynski, G. (Eds.),, Shaker Verlag, p. 99-108
Paper i proceeding
2014

Crack growth analysis in ship structures using spectral methods

Wengang Mao, Jonas Ringsberg, Igor Rychlik
Proceedings of the 7th International Conference on Thin-Walled Structures (ICTWS2014) in Busan, Korea, 28th September - 2nd October, 2014, p. 9-
Paper i proceeding
2014

Slepian models for moving averages driven by a non-Gaussian noise

K. Podgórski, Igor Rychlik, J. Wallin
Preprint
2014

Uncertainties in blade flutter damage prediction under random gust

S. Venkatesh, S. Sarkar, Igor Rychlik
Probabilistic Engineering Mechanics. Vol. 36, p. 45-55
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

A model of significant wave height for reliability assessment of a ship

Krzysztof Podgorski, Igor Rychlik
Journal of Marine Systems. Vol. 130, p. 109-123
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Probabilistic Model for Wind Speed Variability Encountered by a Vessel

Igor Rychlik, Wengang Mao
Natural Resources. Vol. 5 (13), p. 837-855
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Uncertainties in damage prediction of wind turbine blade under random gust

S. Venkatesh, Sunetra Sarkar, Igor Rychlik
(2013:6)
Preprint
2013

Analysis of a fluid structure interaction system under random gust

S. Venkatesh, S. Sarkar, Igor Rychlik
Safety, Reliability, Risk and Life-Cycle Performance of Structures and Infrastructures - Proceedings of the 11th International Conference on Structural Safety and Reliability, ICOSSAR 2013, p. 5651-5656
Paper i proceeding
2013

Crossing Statistics of Quadratic Transformations of LMA Processes

J. Jith, Sayan Gupta, Igor Rychlik
Probabilistic Engineering Mechanics. Vol. 33, p. 9-17
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Fatigue Cycle Counting

Igor Rychlik
Encyclopedia of Tribology. Edited by Q. Jane Wang, Yip-Wah Chung., p. 1032-1041
Kapitel i bok
2013

Laplace processes for describing road profiles.

P. Johannesson, Igor Rychlik
Procedia Engineering. Vol. 66, p. 464-473
Paper i proceeding
2013

Multivariate generalized Laplace distribution and related random fields

T. J. Kozubowski, K. Podgorski, Igor Rychlik
Journal of Multivariate Analysis. Vol. 113 (Special Issue: SI), p. 59-72
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Note on modelling of fatigue damage rates for non-Gaussian stresses.

Igor Rychlik
Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures. Vol. 36 (8), p. 750-759
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

A spatial-temporal model for wind speeds variability

Igor Rychlik, Amir Mustedanagic
Preprint
2013

Notes on the Prediction of Extreme Ship Response

Wengang Mao, Igor Rychlik
Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering. Vol. 135 (2)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Laplace moving average model for multi-axial responses applied to fatigue analysis of a cultivator

Mats Kvarnström, Krzysztof Podgorski, Igor Rychlik
Probabilistic Engineering Mechanics. Vol. 34, p. 12-25
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Local maxima in quadratic LMA processes

J. Jith, S. Gupta, Igor Rychlik
Proceedings of 11th ASCE Conference. 11th ASCE Joint Specialty Conference on Probabilistic Mechanics & Structural Reliability (EMI/PMC 2012), June 17-20 2012 Notre Dame, Indiana
Paper i proceeding
2012

Estimation of rainflow damages in container ships

Wengang Mao, Igor Rychlik
Proceedings of the International Offshore and Polar Engineering Conference. 22nd International Offshore and Polar Engineering Conference, ISOPE-2012, Rhodes, 17-22 June 2012. Vol. 4, p. 688-694
Paper i proceeding
2012

Estimation of Extreme Ship Response

Wengang Mao, Igor Rychlik
Journal of Ship Research. Vol. 56 (1), p. 23-34
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Theoretical development and validation of a fatigue model for ship routing

Wengang Mao, Jonas Ringsberg, Igor Rychlik et al
Ships and Offshore Structures. Vol. 7 (4), p. 399-415
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

COMMITTEE I.1 ENVIRONMENT

W. Fricke, R. Bronsart (Eds.), Igor Rychlik
18th International Ship and Offshore Structures Congress (ISSC 2012)}
Paper i proceeding
2012

Application of a ship-routeing fatigue model to case studies of 2800 TEU and 4400 TEU container vessels

Wengang Mao, Zhiyuan Li, Jonas Ringsberg et al
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment. Vol. 226 (3), p. 222-234
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Fatigue variation in ships due to the variability of environmental loads

Wengang Mao, Zhiyuan Li, Jonas Ringsberg et al
Proceedings of the ASME Thirty-first International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE 2012) in Rio de Janeiro, Brazil, July 1-6, 2012. Vol. 2, p. 145-154 (OMAE2012-83293)-
Paper i proceeding
2012

What is the potential of using ship fatigue routing in terms of fatigue life extension?

Wengang Mao, Jonas Ringsberg, Igor Rychlik
Proceedings of the Twentysecond International Offshore and Polar Engineering Conference (ISOPE2012) on Rhodes, Greece, June 17-22, 2012. Vol. 4, p. 681-687
Paper i proceeding
2012

Modelling of road profiles using roughness indicators

Pär Johannesson, Igor Rychlik
Preprint
2012

Laplace moving average model for multi-axial responses in fatigue analysis of a cultivator

Mats Kvarnström, Krzysztof Podgorski, Igor Rychlik
Preprint
2012

Models for road surface roughness

K. Bogsjo, K. Podgorski, Igor Rychlik
Vehicle System Dynamics. Vol. 50 (5), p. 725-747
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Assessment of full-scale measurements with regard to extreme hogging and sagging condition of container ships

Wengang Mao, Jonas Ringsberg, Zhiyuan Li et al
Proceedings of the ASME Thirtieth International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE 2011) in Rotterdam, the Netherlands, June 19-24, 2011. Vol. 2, p. 325-333 (OMAE2011-49456)-
Paper i proceeding
2011

Development of a fatigue model useful in ship routing design

Wengang Mao, Jonas Ringsberg, Igor Rychlik et al
Transactions - Society of Naval Architects and Marine Engineers. Vol. 118 (1), p. 497-511
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Wiener chaos expansions for estimating rain-flow fatigue damage in randomly vibrating structures with uncertain parameters

S. Sarkar, S. Gupta, Igor Rychlik
Probabilistic Engineering Mechanics. Vol. 26 (2), p. 387-398
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

On estimation of extreme ship response using upcrossing spectrum

Wengang Mao, Igor Rychlik
Advances in Marine Structures - Proceedings of the 3rd International Conference on Marine Structures, MARSTRUCT 2011, Hamburg, 28 - 30 March 2011, p. 49-58
Paper i proceeding
2011

Dynamically evolving Gaussian spatial fields

Anastassia Baxevani, K. Podgorski, Igor Rychlik
Extremes. Vol. 14 (2), p. 223-251
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Estimation of return values for significant wave height from satellite data

Igor Rychlik, J. Ryden, C. W. Anderson
Extremes. Vol. 14 (2), p. 167-186
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Estimation of extreme ship responses

Wengang Mao, Igor Rychlik
Preprint
2010

Crossings of Second-order Response Processes Subjected to LMA Loadings

Thomas Galtier, Sayan Gupta, Igor Rychlik
Journal of Probability and Statistics. Vol. 2010, p. article ID 752452 [22 pages]-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Multivariate generalized Laplace distributions and related random fields

Tomasz J Kozubowski, Krzysztof Podgórski, Igor Rychlik
Preprint
2010

Estimation of wave loading induced fatigue accumulation and extreme response of a container ship in severe seas

Wengang Mao, Zhiyuan Li, Thomas Galtier et al
Proceedings of the ASME 29th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE 2010) in Shanghai, China, June 6-11, 2010. Vol. 2, p. 133-141 (OMAE2010-20125)-
Paper i proceeding
2010

Approximation of crossing intensities for non linear responses subjected to non Gaussian loadings

Thomas Galtier, S. Gupta, Igor Rychlik
Proceedings of the ASME 29th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE 2010) in Shanghai, China, June 6-11, 2010. Vol. 2, p. 109-121
Paper i proceeding
2010

The effect of whipping/springing on fatigue damage and extreme response of ship structures

Wengang Mao, Jonas Ringsberg, Igor Rychlik
Proceedings of the ASME 29th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE 2010) in Shanghai, China, June 6-11, 2010. Vol. 2, p. 123-131 (OMAE2010-20124)-
Paper i proceeding
2010

Development of a fatigue model useful in ship routing design

Wengang Mao, Jonas Ringsberg, Igor Rychlik et al
Journal of Ship Research. Vol. 54 (4), p. 281-293
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Safety Index of Fatigue Failure for Ship Structure Details

Wengang Mao, Igor Rychlik, Gaute Storhaug
Journal of Ship Research. Vol. Vol. 54 (No, 3), p. pp. 197-208
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Models for road surface roughness

Klas Bogsjö, Krzysztof Podgórski, Igor Rychlik
Preprint
2009

Comparison between a fatigue model for voyage planning and measurements of a container vessel

Wengang Mao, Jonas Ringsberg, Igor Rychlik et al
Proceedings of the ASME Twenty-eighth International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE 2009) on Hawaii, USA, May 31 - June 5, 2009. Vol. 2, p. 173-180 (OMAE2009-79235)-
Paper i proceeding
2009

Crossings of second-order response processes subjected to LMA loadings

Thomas Galtier, Sayan Gupta, Igor Rychlik
Preprint
2009

Estimation of return values for significant wave height from satellite data

Igor Rychlik, Jesper Rydén, Clive Anderson
Preprint
2009

Fatigue damage assessment for a spectral model of non-Gaussian random loads

Sofia Åberg, K. Podgorski, Igor Rychlik
Probabilistic Engineering Mechanics. Vol. 24 (4), p. 608-617
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Vehicle fatigue damage caused by road irregularities

Klas Bogsjö, Igor Rychlik
Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures. Vol. 32 (5), p. 391-402
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Uncertainty in fatigue life prediction of structures subject to Gaussian loads

Anders Bengtsson, Igor Rychlik
Probabilistic Engineering Mechanics. Vol. 24 (2), p. 224-235
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Note on the distribution of extreme wave crests

Anastassia Baxevani, Oskar Hagberg, Igor Rychlik
Preprint
2009

Uncertainty of estimated damage for random loads

Klas Bogsjö, Igor Rychlik
Proc. of Second Int. Conf. on Variable Amplitude Loading, Darmstad/Germany
Paper i proceeding
2009

Fatigue Damage Uncertainty

Anders Bengtsson, Klas Bogsjö, Igor Rychlik
Robust Design Methodology for Reliability, p. 151-171
Kapitel i bok
2009

Spatio-temporal statistical modelling of significant wave height

Anastassia Baxevani, S. Caires, Igor Rychlik
Environmetrics. Vol. 20 (1), p. 14-31
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Uncertainty of estimated rainflow damage for random loads

Anders Bengtsson, Klas Bogsjö, Igor Rychlik
Marine Structures. Vol. 22 (2), p. 261-274
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Distribution of wave crests in non-Gaussian sea

Ronald W. Butler, Ulla Machado, Igor Rychlik
Applied Ocean Research. Vol. 31 (1), p. 57-64
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Palm distributions of wave characteristics in encountering seas

Sofia Åberg, Igor Rychlik, Ross Leadbetter
Annals of Applied Probability. Vol. 18 (3), p. 1059-1084
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Dynamically Evolving Gaussian Spatial Fields

Anastassia Baxevani, Krzysztof Podgórski, Igor Rychlik
Preprint
2008

Spatial models for the variability of the significant wave height on the world oceans

Anastassia Baxevani, Cedric Borgel, Igor Rychlik
International Journal of Offshore and Polar Engineering. Vol. 18 (1), p. 1-7
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Uncertainty of Estimated Vehicle Damage for Random Loads

K. Bogsjö, Igor Rychlik
Preprint
2008

Safety Index of Fatigue Failure for Ship Structure Details

Wengang Mao, Igor Rychlik, G. Storhaug
Preprint
2008

Fatigue damage assessment for a spectral model of non-Gaussian random loads

Sofia Åberg, Krzysztof Podgórski, Igor Rychlik
Preprint
2008

Envelope and its distributions

Krzysztof Podgórski, Igor Rychlik
Preprint
2008

Envelope crossing distributions for Gaussian fields

Krzysztof Podgorski, Igor Rychlik
Probabilistic Engineering Mechanics. Vol. 23 (4), p. 364-377
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Doppler-shift approximations of encountered wave statistics

Sofia Åberg, Igor Rychlik
Ocean Engineering. Vol. 34 (2300-2310)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Rain-flow fatigue damage due to nonlinear combination of vector Gaussian loads

S. Gupta, Igor Rychlik
Probabilistic Engineering Mechanics. Vol. 22 (3), p. 231-249
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Spatio-temporal modelling of significant wave height

Anastassia Baxevani, S. Caires, Igor Rychlik
Environmetrics. Vol. 19, p. 1-18
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Note on the intensity of encountered waves

Igor Rychlik, Sofia Åberg, Ross Leadbetter
Ocean Engineering. Vol. 34, p. 1561-1568
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Palm distributions of wave characteristics in encountering seas

Sofia Åberg, Igor Rychlik
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Envelope Crossing Distributions for Gaussian Fields

Krzysztof Podgórski, Igor Rychlik
Preprint
2007

Fatigue life prediction for a vessel sailing the North Atlantic route

Anastassia Baxevani, Igor Rychlik
Probabilistic Engineering Mechanics. Vol. 22, p. 159-169
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Spatio-temporal Statistical Modelling of Significant Wave Height

Anastassia Baxevani, S. Caires, Igor Rychlik
Preprint
2006

Fatigue Life Prediction for a Vessel Sailing the North Atlantic Route

Anastassia Baxevani, Igor Rychlik
Preprint
2002

How fast are the two-dimensional Gaussian waves?

Anastassia Baxevani, Krzysztof Podgórski, Igor Rychlik
Preprint
2002

Distribution of wave crests in non-Gaussian sea

Ronald W. Butler, Ulla Machado, Igor Rychlik
Preprint
2002

Wave statistics in nonlinear random sea

Ulla Machado, Igor Rychlik
Preprint
2002

Statistical properties of envelope field for Gaussian sea surface

Krzysztof Podgórski, Igor Rychlik
Preprint

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Projekt

2011–2014

Bränsleeffektiv offroad transport

Igor Rychlik Tillämpad matematik och statistik
Energimyndigheten

2012–2017

Stokastiska modeller för vind- och våglaster

Igor Rychlik Tillämpad matematik och statistik
Wengang Mao Marin teknik
Jonas Ringsberg Marin teknik
Vetenskapsrådet (VR)

3 publikationer finns
2011–2016

Optimerade fordon baserad på kundanvändning

Igor Rychlik Tillämpad matematik och statistik
VINNOVA

2013–2018

Stochastics for big data and big systems - bridging local and global

Holger Rootzen Tillämpad matematik och statistik
Bernt Wennberg Matematiska vetenskaper
Rebecka Jörnsten Tillämpad matematik och statistik
Igor Rychlik Tillämpad matematik och statistik
Sergey Zuev Tillämpad matematik och statistik
Johan Jonasson Analys och sannolikhetsteori
Johan Wästlund Analys och sannolikhetsteori
Jeffrey Steif Analys och sannolikhetsteori
Olle Häggström Tillämpad matematik och statistik
Robert Berman Algebra och geometri
Aila Särkkä Tillämpad matematik och statistik
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

2011–2014

Virtual Measurement Campaign for Trucks - Road Roughness

Igor Rychlik Tillämpad matematik och statistik
Fraunhofer-Gesellschaft

Det kan finnas fler projekt där Igor Rychlik medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.