Spatio-temporal Statistical Modelling of Significant Wave Height
Preprint, 2006

Författare

Anastassia Baxevani

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

S. Caires

Igor Rychlik

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2006:11

Mer information

Skapat

2017-10-08