Chalmers styrkeområde Transport – finansiering 2011
Forskningsprojekt , 2011

Intermodalitet kopplat till konceptutveckling av framtidens lastbärare till sjöss

Konsekvenser av fartygstransporter i Arktisk miljö – logistik, struktur, säkerhet

Ruttplanering för fartyg med hänsyn till strukturell påkänning – konsekvenser för ETA och miljöpåverkan?

Deltagare

Jonas Ringsberg (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2011

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-24