Distribution of wave crests in non-Gaussian sea
Preprint, 2002

Författare

Ronald W. Butler

Ulla Machado

Igor Rychlik

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2002:97

Mer information

Skapat

2017-10-08