Fatigue Life Prediction for a Vessel Sailing the North Atlantic Route
Preprint, 2006

Författare

Anastassia Baxevani

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Igor Rychlik

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2006:10

Mer information

Skapat

2017-10-08