A spatial-temporal model of significant wave height fields with application to reliability and damage assessment of a ship
Preprint, 2012

Författare

Krzysztof Podgorski

Igor Rychlik

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2012:22

Mer information

Skapat

2017-10-08