Envelope and its distributions
Preprint, 2008

Författare

Krzysztof Podgórski

Igor Rychlik

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2008:22

Mer information

Skapat

2017-10-06