Probabilistic model for wind speed variability encountered by a vessel
Preprint, 2014

Författare

Igor Rychlik

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Wengang Mao

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Sannolikhetsteori och statistik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2014:21

Mer information

Skapat

2017-10-07