Envelope crossing distributions for Gaussian fields
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Krzysztof Podgorski

Igor Rychlik

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Probabilistic Engineering Mechanics

0266-8920 (ISSN)

Vol. 23 4 364-377

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

DOI

10.1016/j.probengmech.2007.10.010

Mer information

Skapat

2017-10-07