Safety Index of Fatigue Failure for Ship Structure Details
Preprint, 2008

Författare

Wengang Mao

Fartygsdesign

Igor Rychlik

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

G. Storhaug

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2008:40

Mer information

Skapat

2017-10-06