Note on the intensity of encountered waves
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Igor Rychlik

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Sofia Åberg

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Ross Leadbetter

Ocean Engineering

Vol. 34 1561-1568

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-06