COMMITTEE I.1 ENVIRONMENT
Paper i proceeding, 2012

Författare

W. Fricke, R. Bronsart (Eds.)

Igor Rychlik

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

18th International Ship and Offshore Structures Congress (ISSC 2012)}

Ämneskategorier

Meteorologi och atmosfärforskning

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-06