Stordatabaserad autonom navigationssystem för säker och effektiv frakt
Forskningsprojekt, 2018 – 2019

De flesta sjöolyckorna orsakas av mänskliga operativa misstag. Hårda segelmiljöer till sjöss utmanar också besättningsmedlemmarnas förmåga att driva ett fartyg på ett energieffektivt och miljövänligt sätt. Det kan till och med leda till allvarliga hälsoproblem, skada och lastskador / förlust etc. Å andra sidan måste fraktbranschen sätta stora investeringar att hyra och utbilda besättningsmedlemmar att arbeta ombord. Därför har autonomt fraktkoncept diskuterats i årtionden för att uppnå en hållbar sjötransport. Teoretiska modeller som är förknippade med stora osäkerheter kan emellertid inte ge en exakt förutsägelse av ett fartygs navigations- och manövreringsförmåga. Det begränsar också den praktiska tillämpningen av autonom leverans. Dagens fartyg installeras med ett stort antal sensorer för att övervaka segelprestandan, som direkt kan användas för obemannad fartygsnavigering.

Deltagare

Wengang Mao (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

David Bolin

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Leif Eriksson

Mikrovågs- och optisk fjärranalys

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-24