Rain-flow Fatigue Damage due to Nonlinear Combination of Vector Gaussian Loads
Preprint, 2006

Författare

Sayan Gupta

Igor Rychlik

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2006:28

Mer information

Skapat

2017-10-07