How fast are the two-dimensional Gaussian waves?
Preprint, 2002

Författare

Anastassia Baxevani

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Krzysztof Podgórski

Igor Rychlik

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2002:43

Mer information

Skapat

2017-10-07