Models for road surface roughness
Preprint, 2010

Författare

Klas Bogsjö

Krzysztof Podgórski

Igor Rychlik

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Sannolikhetsteori och statistik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2010:42

Mer information

Skapat

2017-10-08