Uncertainty of estimated damage for random loads
Paper i proceeding, 2009

Författare

Klas Bogsjö

Igor Rychlik

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Proc. of Second Int. Conf. on Variable Amplitude Loading, Darmstad/Germany

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-06