Bränsleeffektiv offroad transport
Forskningsprojekt , 2011 – 2014

Användningen av anläggningsmaskiner för offroad transport varierar stort.
Produktegenskaper som bränsleförbrukning och hållbarhet varierar därför också
beroende på applikation och operatör.

Projektet har tagit fram metoder för att i drift samla information om hur dumprar
används. Denna data har använts för att karakterisera ett antal vitt skilda
kundsiter. Betoningen i detta projekt har varit på topografi och vägojämnheter.
Dessa karakteristika kommer nyttjas för att återskapa kundernas miljöer och
köruppdrag i simulering och provning.

Informationen kommer hjälpa Volvo CE att bättre dimensionera maskinerna i
termer av hållbarhet och bränsleeffektivitet och ger Volvo CE möjlighet att
beräkna avkastning på olika maskin- och drivlinekoncept beroende på
kundmålgrupp.

Deltagare

Igor Rychlik (kontakt)

Professor emeritus vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Samarbetspartners

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 33971-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06