Laplace moving average model for multi-axial responses in fatigue analysis of a cultivator
Preprint, 2012

Författare

Mats Kvarnström

Krzysztof Podgorski

Igor Rychlik

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2012:23

Mer information

Skapat

2017-10-08