Modelling of road profiles using roughness indicators
Preprint, 2012

Författare

Pär Johannesson

Igor Rychlik

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2012:11

Mer information

Skapat

2017-10-07